Rólunk

A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványát 1989-ben alapították egri szervezetek, többek közt az Egri Szociális Unió. Tíz évvel azután, hogy fővárosi ellenzéki értelmiségiek, szociológusok, kutatók létrehozták a Szegényeket Támogató Alapot, amely a rendszerváltásig illegális, informális szervezetként működött, segítve számos szegényt és felszínre hozva, megmutatva a „szegénység ügyét”. „A Szeta szociológusai leggyakrabban szegény- és cigánytelepeken fordultak meg (…). A civil kezdeményezés alapítói mindvégig fontosnak tartották, hogy a legszegényebb, a leginkább diszkriminált, az állam támogatásától eleső csoportoknak nyújtsanak segítséget” (Kardos László, 1998).

A mozgalomból 1989. április 4-én országos ernyőszervezetként megalakult az Országos SZETA Egyesület. Ennek létrehozói között volt alapítványunk is, amely az értékeket követve, önálló jogi státusszal kezdte meg működését. Célunk akkor az volt, hogy „az egri illetőségű szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással vagy intézményi elhelyezéssel támogassuk”.

Az alapító okiratban megfogalmazott célok és eszközök mára jelentősen kibővültek, összetettebbek lettek, hiszen az akkori társadalmi problémák – az azóta eltelt több, mint 25 év során – nem szűntek meg, nem enyhültek. Sőt, egyre kilátástalanabb és mélyebb a szegénység, a kirekesztettség, nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, ami mögött összetett folyamatok állnak, illetve az, hogy a rendszerváltás utáni kormányok nem vállalták fel a szegénység, a tartós társadalmi hátrányok tényleges kezelését.

Ezekkel a helyzetekkel találkozunk, ezekre igyekszünk válaszokat adni nap mint nap. Több mint tíz éve már nem csak Egerben, hanem Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hátrányos helyzetű falvakban is. A szegény, roma közösségek tagjaival együtt dolgozunk, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a helyi fejlesztésekben munkatársként vegyenek részt. 2013-ban nyitottuk meg új, Felnémeti Közösségi Házunkat, amely jelenlegi tevékenységeink, programjaink és szolgáltatásaink központjául szolgál.  • Cigánytelepeket számoltunk fel Szomolyán, Sirokban és Sályban, settlement-típusú közösségi házakat hoztunk létre, és igyekszünk azokat fenntartani. Mélyszegénységben élő roma és nem roma közösségeket kovácsolunk össze, erősítünk meg, aktivizálunk, illetve különböző eszközökkel próbáljuk őket tudáshoz, információhoz és jövedelemhez juttatni.

  • 1990 óta minden évben nyári táborokat szervezünk hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok számára. A korcsoportra kiemelten figyelünk. Mind az egri Béke-telepen, mind a környékbeli községekben számos eszközzel segítjük tanulásukat, nyomon követjük óvodai-iskolai életüket, különböző programokkal csökkentjük társadalmi hátrányaikat, javítjuk tanulási és munkavállalási esélyeiket, és intenzív kapcsolatban állunk szüleikkel.

  • Az egri Béke-telepen, Eger város tradicionális cigánytelepén az 1990-es évek közepe óta dolgozunk, 1998-ban nyitottuk meg settlement házunkat a telep közelében, és ebben az évben valósítottuk meg a Soros Alapítvány által támogatott „Utcagyerek” programunkat. 2005-ben a telepen élők részvételével hoztuk létre a Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesületet, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy Eger önkormányzata – pályázati pénzből – közművesítette, fejlesztette a telepet.

  • Alapítványunk 1998 és 2012 között a Gyermekvédelmi törvény alapján, ellátási szerződésben Eger várossal, majd az Egri kistérséggel, gyermekek átmeneti otthonát működtetett, amely a családjukból krízishelyzet miatt kikerülő gyerekeket és fiatalokat fogadta.

Lehetőségeink, ahogy a különböző társadalmi problémákkal és visszásságokkal foglalkozó magyarországi civil szervezeteké, egyre korlátozottabbak, erőforrásaink szűkösek. Ezzel együtt, változó eszközökkel és feltételek mellet, de fejlesztő tevékenységeink folyamatosak. Állandó kapcsolatban vagyunk több helyi szegény és/vagy roma közösséggel, amelyekkel közösen próbálunk meg kiutakat találni a tartós szegénységből és kirekesztettségből. Vannak sikerek és – nem titok – kudarcok is szép számmal. A rendszerváltás idején kitűzött elvekhez, értékekhez azonban igyekszünk hűek maradni. Röviden összegezve, illetve a „nagy” SZETA egyik alapítójától, Solt Ottiliától kölcsönözve: „Méltóságot Mindenkinek”.


„Magyarországon a szegénység a rendszerváltozás előtt tabutéma volt. Amikor 35 évvel ezelőtt, 1979-ben, Solt Ottilia megalapította a Szegényeket Támogató Alapot, a SZETÁT, ez épp a szegénység tabusítása és elhazudása elleni cselekvő tiltakozás volt. Pedig hol volt az a szegénység a maihoz képest? A rendszerváltást megelőzően sem önálló szociálpolitika, sem szegénypolitika nem lehetett. Mégis, a puha diktatúra az 1965 és 85 között két évtizedben Magyarország történelmében először (utoljára is?) viszonylagos jólétet hozott a nagy többség számára. 1985-től nőttek a repedések, hogy aztán az 1989 utáni években az egész rendszer összeomoljon. A most 25 éves Egri SZETA ennek a kornak a szülötte. Létrehozásához talán nem kellett annyi politikai bátorság, mint 10 évvel korábban, bár újabban már beleütközött a szegényeket segítő civil szabadság korlátaiba. Ám a „kis” SZETA létjogosultsága, társadalmi szükségessége nagyobb volt, mint valaha, és azóta is folyamatosan nő. A közel másfél milliós munkahely vesztés és a rohamosan növekvő szegénység cselekvést igényelt. A politika válasza rossz volt. Szociálpolitikájuk alapja az az ideológia lett és maradt, hogy vissza kell szorítani a ‘koraszülött jóléti államot’, növelni kell az egyéni felelősséget. A visszaszorítás sikerült. A szegénység és egyenlőtlenség növekedése szinte folyamatossá, a többség a rendszerváltás vesztesévé vált. 25 év alatt a leggazdagabb és legszegényebb 1 millió jövedelme között 5-ről 10-re nőtt a szorzó, fél millióról legalább másfél millióra a súlyos szegénységben élők száma. Az „iskolareform” elvette a cigány és/vagy szegénygyerekek mobilitási esélyeit. Mindebben – gazdasági válságon innen és túl – óriási volt az állam káros szerepe. Hol nem tette, amit kellett volna, hol szűkkeblű és jogfosztó volt. Mára a szegénygyűlölet dominálja az alákódolt cigánygyűlölettel, keményedő büntető politikával. A tagadás és elhazudás új formái jöttek létre. Az egri SZETA helyi Dávidként küzd mindez ellen az ország politikai Góliátjával. Sikerrel. Ment gyereket és családot, közösséget épít, reményt ad, erősíti a szegényeknél méltóságuk és jogaik tudatát. Solt Otti is büszke lenne rájuk.” Ferge Zsuzsa (2014. december)


  


Kuratórium

Báder József

Dr. Farkas Zsuzsanna (elnök)

Kovács József

Dr. Szalóczi Géza

Felügyelő bizottság

Lámorné Sásdi Adél

Mogyorósi Zsolt

Weil Zoltán Iván (elnök)


Alapító okirat

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2004


Romade logó

Kézműves termékek azoktól, akikkel dolgozunk. Vásárlásával őket és egyesületeiket támogatja.

tovább
Szeta vendégház logó

Szálláslehetőség 15 férőhelyes családi házban. Ha nálunk száll meg, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogatja.

tovább
Szeta logó

Támogasson minket! Egyszeri vagy rendszeres, egyszerű bankkártyás támogatás. Köszönjük!

tovább
CKA logó EEA Norway logó EEA logó EMOP logó Hétfalu logó Svájci hozzájárulás logó